Przejdź do treści

Świadoma donacja zwłok

  Wielu z nas zastanawia się zapewne, co stanie się z naszym ciałem po śmierci. Często nie chcemy by nasz koniec był niewiadomą, próbujemy zatem zadbać o nasze późniejsze losy. Ścieżek mamy ku temu kilka – od zwykłego pochówku czy kremacji, przez uprzednie podarowanie organów osobom ich potrzebującym lub przekazanie ciała do celów medycznych. Donacja zwłok to przekazanie ciała do celów medycznych, często ze względu na chęć przysłużenia się nauce, rzadziej przez motywacje finansowe. Czym właściwie są „cele medyczne” i donacja zwłok? Co dzieje się z przekazanym ciałem? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

  Czym jest świadoma donacja zwłok?

  Świadoma donacja ciała jest dobrowolnym, nieodpłatnym i pośmiertnym przekazaniem swojego ciała określonej uczelni medycznej. Instytucja „użytkuje” ciało, z zachowaniem pełnego jego poszanowania, w celach medycznych przez okres pięciu lat – np. do zajęć ze studentami, bez udziału osób postronnych i prowadzenia sekcji. Po tym okresie uczelnia organizuje i finansuje pochówek zmarłego, zgodnie z jego wolą (obrządek zgodny z wyznaniem lub świecki), informując uprzednio o zdarzeniu rodzinę donatora.

  Jak zostać donatorem?

  Aby poświęcić swoje ciało nauce należy za życia wypełnić akt donacji dostępny na stronie dowolnej uczelni medycznej w okolicach miejsca naszego zamieszkania. Podpis na takim dokumencie zostać potwierdzony u notariusza. Przyszły donator powinien także wyznaczyć osoby, które powiadomią władze uniwersytetu o jego śmierci. To szczególnie ważne gdyż umożliwia odpowiednio wczesne zabezpieczenie zwłok. Warto zaznaczyć również, że według obecnych stanowisk żadna z religii chrześcijańskich nie sprzeciwia się świadomej donacji zwłok. Wyjątek stanowią jedynie radykalne odłamy judaizmu.

  Czy uniwersytet może odmówić przyjęcia zwłok donatora?

  Istnieje kilka sytuacji w których uczelnia może odmówić przyjęcia zwłok zmarłego. W tej sytuacji to rodzina zostanie zobowiązana do zajęcia się zmarłym oraz zorganizowania mu godnego pochówku. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, takie jak – zgon za granicą, zwłoki poddane już badaniu sekcyjnemu, zaawansowany rozkład ciała, zmarły z rozpoznanym HIV lub WZW typu C itd.

  Donacja zwłok tematem tabu

  Przekazanie swojego ciała do celów medycznych wciąż może budzić obawy i kontrowersje. Nie jest to w końcu codzienny temat rozmów w mediach czy naszych domach. Najczęściej uciekamy od tematu śmierci, organizacji naszego pogrzebu, a już w szczególności o tym co ma się stać z naszym ciałem. Traktujemy śmierć jako temat tabu. Warto jednak rozważyć przekazania ciała dla uczelni. Dzięki donatorom, przyszli medycyny kształcący się na uniwersytetach, zdobywają wiedzę, która ułatwia im ratowanie ludzkich istnień.

  Dodaj komentarz