Przejdź do treści

Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego samobójcy?

  Samobójstwo jest ogromną tragedią dla całego otoczenia osoby, która targnęła się na własne życie. Nie tylko dla rodziny, ale także dla najbliższych przyjaciół czy znajomych. Z pewnością, wszyscy zastanawiają się wówczas, nad przyczyną, tak drastycznej decyzji. Kiedy już rodzina zrozumie motywy bliskiej osoby, która zdecydowała się odebrać sobie życie, wówczas przychodzi kolej na załatwianie spraw związanych z pogrzebem. Rodzina odwiedza dom pogrzebowy, załatwia wszelakie formalności. Kiedy już zakład pogrzebowy przedstawi zainteresowanym swoje usługi, wtedy przychodzi czas na załatwianie spraw pogrzebowych z księdzem, który miałby poprowadzić pogrzeb. Czy należy obawiać się, iż przedstawiciel Kościoła mógłby odmówić odprawienia ceremonii pogrzebowej, osobie, która popełniła samobójstwo?

  Co Kościół sądzi o samobójstwie?

  W prawie kanonicznym nie ma żadnego jasnego zapisu, mówiącego o tym, jak kapłan powinien się zachować, kiedy zostanie poproszony o odprawienie ceremonii pogrzebowej samobójcy. Może on więc oprzeć się na instrukcji liturgiczno-duszpasterkiej Episkopatu Polski o pogrzebie oraz modlitwach za zmarłych. W instrukcji tej zostało zawarte, iż „według powszechnego zdania psychiatrów samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła”. Przeważnie więc, księża nie stwarzają żadnych problemów, jeśli chodzi o przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej dla osoby, która popełniła samobójstwo, jeśli tylko osoba na nie była ateistą. Rodzina zmarłego nie musi więc się wcale obawiać, będą mogli bez problemów odprawić pogrzeb katolicki i w godny sposób, pożegnać zmarłego.

  Kiedy zaczynają się problemy z pogrzebem?

  Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku, kiedy osoba popełniająca samobójstwo, za życia oczerniała wiarę katolicką, czy też prowadziła tryb życia zupełnie sprzeczny z nauką Kościoła. W tej sytuacji ksiądz ma prawo do odmówienia przeprowadzenia ceremonii. Rodzina może próbować dowieść, iż zmarły był osobą wierzącą, zgadzał się i starał się żyć zgodnie z nauką Kościoła, jednakże ostateczna decyzja zależy od kapłana i może nie zostać zmieniona na prośbę rodziny zmarłego. Jeśli zmarły miał problemy z alkoholem czy narkotykami, Kościół może uznać je za problemy natury psychicznej, a nie za tryb życia niezgodny z jego nauką. Wówczas ksiądz nie odmówi przeprowadzenia ceremonii. Według Kościoła nie można żadnej osoby karać za chorobę, a taką z całą pewnością jest uzależnienie od używek. Ponadto, nawet gdyby zmarły nie żył zgodnie z naukami Kościoła Katolickiego, jednakże w ostatniej chwili uczynił jakiś znak pojednania z Bogiem (np. znak krzyża), to również wtedy kapłan nie powinien odmówić mszy świętej pogrzebowej.

  Dodaj komentarz