Przejdź do treści

Obrzęd pogrzebu w Islamie

  W krajach islamskich bardzo dużą wagę przykłada się do czasu, który następuje od chwili śmierci zmarłego. Zgodnie z wiarą obrzęd pochówku musi odbyć się w przeciągu 24 godzin. Pośpiech ten wynika z wiary, że zmarły któremu nie zostanie wyprawiony pogrzeb w tym czasie, nie będzie mógł trafić do raju. Według wierzeń dusza zmarłego zostaje wówczas uwięziona w ciele. Nie dziwi zatem fakt, iż pochówku dokonuje się na ogół w miejscowości, w której doszło do zgonu. Bywają jednak wyjątki od tej reguły, jednak dotyczą one przede wszystkim członków rodzin królewskich czy innych ważnych osobistości.

  Przygotowanie zwłok

  Tradycja przygotowywania zwłok do pochówku jest tak samo silnie przestrzegana. W pierwszej kolejności z ciała usuwa się wszelkie elementy sztuczne, następnie bardzo dokładnie je myje. Rytuał mycia nie jest przestrzegany jedynie w przypadku śmierci męczennika, którego krew uważa się za świętą, wówczas ciało zostaje pochowane w stanie nienaruszonym. Konieczne jest też opróżnienie żołądka. Następnym etapem jest zatykanie uszu i oczu. Wcześniej wyperfumowane ciało jest zawijane w całun. Po wcześniejszym obwieszeniu z meczetu, dopiero wtedy można przystąpić się do obrządku pochówku.

  Zakład pogrzebowy i rodzina – obowiązki

  Rola rodziny w organizacji i przeprowadzeniu pogrzebu jest znacznie większa niż np. w Polsce, ponieważ w dużej mierze usługi pogrzebowe, które w większości wypadków świadczy zakład pogrzebowy, tutaj wykonuje sama rodzina. Zakład pogrzebowy w kraju islamskim pomaga w realizacji przedsięwzięcia, ale to najbliżsi dokonują przygotowania ciała do pochowania oraz sami biorą udział w zasypywaniu zwłok ziemią. 

  Żałobę rozpoczyna tzw. wijar. W domu zmarłego stawiają się członkowie rodziny i przyjaciele. Rolą kobiet jest wyrażanie żałoby poprzez lamentowanie, płacz, bicie się po twarzy i ciągnięcie za włosy. Rytuał trwa tak długo aż kobiety nie opadną z sił. W międzyczasie czytane są wersy z księgi Koran.

  Pogrzeb w Islamie

  W krajach islamskich nie istnieje zwyczaj składania zwłok w trumnach. Ciała chowa się bezpośrednio kładąc je w ziemi na głębokości 5 stóp. Cmentarze islamskie nie przypominają cmentarzy takich jak np w Europie. Nie stawia się wyszukanych nagrobków a na ogół jest to pionowo usypana góra kamieni, która reprezentuje miejsce spoczynku. W zależności od płci zmarłego kamienie w miejscu pochówku układa się w specyficzny sposób. Mężczyznom układa się je prostopadle w kierunku nóg i głowy, kobietom wzdłuż grobu. Bez względu na płeć ciała w ziemi układa się twarzą w kierunku Mekki. W zasypywaniu zwłok ziemią biorą udział wszyscy mężczyźni uczestniczący w pogrzebie. Zwraca się uwagę na to, aby każdy wykonał tę czynność obiema rękoma i co najmniej trzy razy. 

  Dodaj komentarz