Przejdź do treści

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

  W przypadku śmierci bliskiej osoby, możemy liczyć na pomoc domów pogrzebowych, przy załatwianiu niezbędnych formalności. Jednakże, zorganizowanie pogrzebu nadzwyczaj często przewyższa nasze możliwości finansowe (przeczytaj – Konieczność organizacji pogrzebu a brak pieniędzy), a przecież każdemu zależy na godnym i spokojnym pożegnaniu zmarłego. W tym wypadku pomocny okazuje się zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on wypłacany na pokrycie kosztów pochówku zmarłej, ubezpieczonej osoby. Jak go uzyskać?

  Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego. Mogą z niego skorzystać dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, dzieci przyjęte na wychowanie a także wnuki, macocha, ojczym oraz rodzice adopcyjni. Zasiłek przysługuje również małżonkowi, nawet w przypadku separacji. Zmarły, aby kwalifikował się do zasiłku, również musi spełnić określone warunki:

  • nie miał ubezpieczenia, ale miał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentownym ZUS, pobierał rentę bądź emeryturę, lub spełniał warunki do pobierania takich świadczeń.

  Pamiętajmy, o zasiłek może ubiegać się każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może być to zarówno członek rodziny, osoba obca, bądź instytucja np. zakład pracy lub parafia.

  Wymagane dokumenty

  Otrzymanie zasiłku poprzedza złożenie odpowiednich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po pierwsze, jest to wniosek o przyznanie zasiłku, do którego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, wydawany przez urząd stanu cywilnego. Załączamy również wszelkie faktury i oryginały rachunków, które świadczą o realnych, poniesionych kosztach pogrzebu. Niezbędny jest też dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo w stosunku do zmarłego. Z dokumentem potwierdzającym nasze pokrewieństwo znów możemy zwrócić się do urzędu stanu cywilnego, bądź okazać dowód tożsamości, zawierający potrzebne dane. W przypadku kiedy osoba zmarła pozostawała czynna zawodowo, musimy dostarczyć także odpowiednie oświadczenie o uiszczaniu przez pracodawcę obowiązkowych składek. Ważne jest to, aby złożyć wniosek o zasiłek w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. Niezbędne dokumenty do organizacji pogrzebu może dostarczyć za nas również wybrany zakład pogrzebowy, któremu udzielamy pełnomocnictwa. Profesjonalne placówki w zakresie usług pogrzebowych mogą nas w tym wyręczyć jedynie wtedy, gdy zmarły był w pierwszej linii pokrewieństwa do wnioskodawcy.

  Wysokość zasiłku

  Obecnie przysługuje zasiłek w wysokości 4000 zł. Na tyle może liczyć rodzina zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Wnioskodawcy, którzy są spoza rodziny, np. zakład pracy, również może liczyć na wypłatę zasiłku, po przedstawieniu niezbędnych dokumentów, potwierdzających poniesione koszty. W tym wypadku zwraca się faktyczne koszty pogrzebu, jeśli nie przekroczyły one 4000 zł (tzn. jeśli wszystkie koszty wyniosą 3500zł, to placówka otrzyma dokładnie taką kwotę, a nie stałą wysokość zasiłku). Kiedy za pochówek płaci więcej niż jedna osoba, zasiłek podzielony zostanie proporcjonalnie do wydatków. W tej sytuacji, każdy musi złożyć osobny wniosek.

  Dodaj komentarz