Przejdź do treści

Szpital i jego obowiązki wobec zmarłych i ich rodzin

  Jakie obowiązki spoczywają na szpitalu, gdy ich pacjent umiera? Jakie obowiązki ma wobec samej zmarłej osoby, a jakie wobec jego rodziny? Każdy szpital chciałby, aby pacjenci opuszczali jego mury zdrowi. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Pytanie, co wtedy? Jak szpital powinien się zachować wobec rodziny oraz samej osoby zmarłej? Polski ustawodawca wprowadził szczegółowe regulacje prawne w zakresie śmierci pacjenta w szpitalu, a zwłaszcza te dotyczące obowiązków szpitala w przedmiotowej sferze.

  Podstawowe obowiązki szpitala wobec zmarłego

  Jakie tak naprawdę szpital ma obowiązki wobec zmarłego pacjenta? Przede wszystkim śmierć pacjenta przebywającego w szpitalu musi być potwierdzona przez lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdza zgon, jego przyczynę i wystawia kartę zgonu, czyli dokument, który jest niezbędny, aby można było załatwiać dalsze formalności i zorganizować pogrzeb. To jednak nie wszystko, ponieważ zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, szpital w którym przebywał zmarły jest zobowiązany należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich późniejszego wydania rodzinie lub firmie świadczącej usługi pogrzebowe. Co więcej, to na szpitalu spoczywa obowiązek przechowywania zwłok do 72 godzin, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta. Czas przechowywania zwłok w chłodni może jednak zostać przedłużony i przesłankami do tego może być wszczęte dochodzenie albo śledztwo, lub gdy zwłoki nie mogą zostać odebrane wcześniej. Przykładowo, jeśli jedyny członek rodziny mieszka poza granicami kraju lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do śmierci pacjenta nie doszło z przyczyn naturalnych. Ostatni obowiązek szpitala dotyczy już samego wydania zwłok zmarłego pacjenta. Zwłoki przechowywane w szpitalnej chłodni mogą być wydane tylko osobom uprawnionym do ich pochowania, czyli m.in. pozostałemu małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom czy dalszym krewnym, którzy np. zlecą, by pochówek przygotował zakład pogrzebowy.

  Szpital i jego obowiązki wobec rodziny zmarłego

  Na szpitalu spoczywają również pewne obowiązki wobec rodziny zmarłego. O czym dokładnie mowa? Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 u. dz. l. szpital jest zobowiązany powiadomić wskazaną przez pacjenta osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego w razie jego śmierci. Co więcej, powinno to nastąpić niezwłocznie.  Po dopełnieniu formalności, szpital zobowiązany jest również wydać ciało rodzinie, by ta mogła godnie go pożegnać i by dom pogrzebowy rozpoczął przygotowania do pochówku. Dalsza procedura związana z organizacją pogrzebu osoby zmarłej w szpitalu poznamy w artykule „Co zrobić gdy zgon nastąpił w…

  Dodaj komentarz