Wrzesień 23, 2019

Obowiązki profesjonalnego zakładu pogrzebowego

Jakie obowiązki do zrealizowania ma zakład pogrzebowy, któremu powierzamy organizację pogrzebu? W niniejszym artykule postaramy się przedstawić krok po kroku najważniejsze z nich, a następnie zostaną one krótko omówione, tak aby nadać pełny obraz wykonywanych czynności przez pracowników firmy pogrzebowej.

Kompleksowa obsługa pogrzebu

Profesjonalny zakład pogrzebowy zapewnia kompleksową pomoc i obsługę od samego początku aż do końca uroczystości. Tym pierwszym etapem jest moment kontaktu telefonicznego z pracownikiem domu pogrzebowego i zwrócenie się z prośbą o zabranie ciała z miejsca zgonu. W dość krótkim czasie na miejscu powinien pojawić się przedstawiciel zakładu pogrzebowego wraz ze swoimi pracownikami. Przyjechać on powinien specjalnym samochodem – karawanem, przystosowanym do przewozu zwłok. Jego zadaniem będzie bezpieczne przetransportowanie ciała zmarłej osoby do chłodni, a następnie do domu pogrzebowego, w którym zostaną wykonane wszystkie czynności kosmetyczne, albo te związane z tanatokosmetyką lub tanatopraksją.

Załatwianie spraw urzędowych

Zadaniem każdego profesjonalnego zakładu pogrzebowego jest również pośrednictwo i dopełnianie wszystkich czynności związanych z załatwieniem spraw urzędowych. Niektóre firmy pogrzebowe wyręczają rodziny osób zmarłych i udają się do Urzędu Stanu Cywilnego celem poinformowania o śmierci, a także wyrobienia aktu zgonu, jednego z podstawowych dokumentów koniecznych do realizacji pogrzebu. Ponadto, jednym z podstawowych obowiązków zakładu pogrzebowego jest dopełnienie formalności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tak aby rodzina miała możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Inne obowiązki zakładu pogrzebowego

Dom pogrzebowy zajmuje się także wszystkimi sprawami związanymi z przygotowaniem uroczystości pogrzebowej na cmentarzu, a niekiedy także w kościele. Pamiętajmy również o tym, że zakład pogrzebowy kompleksowo zajmuje się takimi sprawami jak transport, przechowywanie zwłok w należytych warunkach, a także przygotowanie i rozwieszenie klepsydr w okolicy, wskazanej przez rodzinę zmarłego.

Jak długo trwa zorganizowanie ceremonii pogrzebowej?

Wiele osób zadaje sobie pytanie ile tak naprawdę czasu potrzebuje zakład pogrzebowy, aby starannie i kompleksowo przygotować pogrzeb, a także dopełnić wszelkich niezbędnych formalności? Wszystko zależy od kilku czynników. Po pierwsze, firma uzależniona jest w dużej mierze od wolnych terminów na uroczystość kościelną we wskazanym kościele i pogrzeb na określonym cmentarzu. Dodatkowo, jeśli okoliczności śmierci mogą budzić wątpliwości i konieczne jest przeprowadzenie śledztwa prokuratorskiego, to pogrzeb może być zorganizowany dopiero po wyrażeniu na to zgody przez lekarza stwierdzającego zgon lub prokuratora.

Przygotowanie konsolacji

Jednym z równie ważnych obowiązków zakładu pogrzebowego jest zorganizowanie poczęstunku, często określanego mianem stypy, dla najbliższej rodziny i innych uczestników ceremonii, którzy pojawili się na pogrzebie. Dobrze przygotowany dom pogrzebowy nie będzie mieć problemów z tym, aby dla swoich klientów zorganizować stypę w określonym przez nich budżecie i z potrawami, które sobie zażyczą. Zakład pogrzebowy powinien aktywnie współpracować z różnego rodzaju lokalami gastronomicznymi, które są w stanie takie przyjęcie zorganizować. Współpraca zakładu pogrzebowego z restauracją powinna być istotnym czynnikiem przy wyborze danej firmy. W czasie żałoby, najbliższa rodzina zwykle nie ma głowy do tego, aby samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z przygotowaniem stypy i pozostałymi obowiązkami związanymi z pogrzebem.